Accede!
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers verbonden met een heelmakende God
Welkom
Actueel
Mijn aanbod
Over Accede!
Artikelen 
Poëzie
Lezingen
Boeken
Psycho-Pastorale Keuken
Cursus Zegenend Helpen & (On)Ver­bon­den­heid
Links
Copyright
(See also my international / website: www.12accede.org)

Het auteursrecht (© copyright) van alle materiaal op deze website

Alle materiaal op deze website is © copyright André H. Roosma , Accede!, Zoetermeer / Soest, alle rechten voorbehouden (tenzij anders vermeld).


Privé-gebruik

Het bovenstaande houdt in dat u het voor uzelf mag afdrukken en gebruiken, maar niet voor anderen.
Nu vind ik het niet erg als iemand inci­denteel een afdrukje maakt voor een familielid, vriend(in) of kennis (mits volledig, dus inclusief volledige titel, auteur en de copyright-regel; html-pagina's ook inclusief het web-adres (de URL)). Een linkje door­sturen is echter net zo makke­lijk voor degenen die zelf ook Internet-toegang hebben en heeft zeker mijn voorkeur.


Niet-privé gebruik

Gebruik voor commer­ciële of kerkelijke doelen (bijvoor­beeld: een afdrukje of een lang citaat als betaalde hulp­ver­lener meegeven aan een cliënt of confident, een stuk tekst of afbeel­ding gebruiken in een cursus of preek) is alleen toegestaan na schrifte­lijke toe­stem­ming. In het algemeen zal dan een (kleine) betaling verschul­digd zijn.
Als iemand geld verdient met de materialen die hier staan, zou de auteur (en/of vertaler) daar dan niet van mee mogen genieten?

Eén uitzondering

Korte citaten (typisch niet meer dan 50 woorden en niet meer dan 1/7 van het geciteerde document en niet meer dan 1/7 van het citerende document), bijvoorbeeld in verwijzingen naar of besprekingen van de artikelen, zijn toegestaan, mits voorzien van een verwijzing naar de bron (in Internet-materialen: een werkende hyperlink). Een kennisgeving (bijv. per e-mail) wordt dan wel zeer op prijs gesteld.


Bijbelcitaten

Bijbelcitaten op deze site zijn deels zelf vertaald (en vallen dan onder bovenstaande regels), deels ontleend aan de NBG-vertaling 1951 (NBG), © Nederlands Bijbelgenootschap 1951, en de Statenvertaling 1977 (SV), © Nederlands Bijbelgenootschap 1977. Bijbelcitaten ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007, of andere vertlingen, zijn altijd duidelijk als zodanig aangegeven.

Meer informatie of suggesties

Voor meer informatie, vragen of reacties kunt u contact met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl

Bedankt voor uw bezoek!

©  André H. Roosma , Accede!, Zoetermeer/Soest, 2008-10-25 / 2019-12-27; alle rechten voorbehouden.