Accede!
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers verbonden met een heelmakende God
Welkom
Actueel
Mijn aanbod
Over Accede!
Artikelen 
Poëzie
Lezingen
Boeken
Psycho-Pastorale Keuken
Cursus Zegenend Helpen & (On)Ver­bon­den­heid
Links
Copyright
(See also my international / website: www.12accede.org)
 

PDF document Artikelen die hier staan (of waarnaar ik verwijs) met dit symbool erbij, staan in het zgn. Portable Document Format (PDF-formaat) waarmee de originele pagina-opmaak behouden blijft. Om deze artikelen te zien of af te drukken, kunt u de Adobe PDF Reader™ gebruiken. Deze Reader is gratis en beschikbaar via Adobe's website, met installatie instructies. Haal Adobe PDF Reader

Artikelen die relevant zijn voor christelijke counseling

Deze website is opgezet om informatie en bemoediging te geven voor christelijke counselors.
Een leidend principe is dat Jezus in ons ‘dal’ is gekomen om ons met Hemzelf en met de hemelse Vader te verenigen. Ook dat Jezus deed wat Hij de hemelse Vader zag doen (Joh.5:19-20). Levend vanuit Hem, wil ik me in lijn brengen met wat ik - subjectief - God de Vader zie doen; zowel in mijn eigen leven als in het leven van hen met wie ik in contact ben.
Daar vanuit, ben ik ertoe gekomen om artikelen te schrijven en artikelen van anderen hier te verzamelen. Deze hebben altijd iets voorlopigs in zich; het kan zijn dat ik morgen meer details zie waardoor ik iets aanvul of een verandering aanbreng. In die zin is deze website ook een soort inzicht-ontwikkelings-project.

De artikelen zijn ingedeeld in de volgende rubrieken (sommige artikelen in meerdere rubrieken):

  Relatie met God, ons levensdoel
  Verbondenheid en vreugde
  Ontwikkeling en verbondenheid
  Immanuel levensstijl en Immanuel pastoraat
  Herstel en persoonlijke groei
  Vergeving en verzoening
  Pastoraat (algemeen)
  Gemeente-zijn (algemeen)
  Achtergronden van mijn pastorale benadering,
Life model (en varianten), neurologische aspecten
  Zegenen

Naast deze Nederlandse artikelen, zijn er ook Engelstalige artikelen op m’n internationale site: www.12accede.org. Sommige daarvan komen overeen, andere vullen elkaar aan.

Ik wil u van harte aanmoedigen me uw ideeën, commentaar, ervaringen of andere gedachten te sturen - vooral die, welke interessant zouden kunnen zijn voor christelijke counselors en pastoraal werkers. Met uw instemming kan ik uw ideeën dan mogelijk ook in deze site opnemen of verwerken.
Ook complete artikelen zijn welkom!

Relatie met God, ons levensdoel

  Ons hoogste levensdoel: Innige verbondenheid met God - de ultieme bron voor levensvervulling en gezond leven;
  Leven als kinderen van de Koning - wat ik leerde over pastorale hulpverlening uit Romeinen 14:17;
  Drie verhalen die een centrale boodschap vertegenwoordigen;
  Gelukkig zijn zij, die...;
  In verwachting... .pdf document ( 2015-09-25); beluister ook de preek "In verwachting" mp3 formaat (mp3 geluidsbestand; met bijbehorende presentatie-dia's pdf document);
  Ik zal naderen tot God, mijn hoogste vreugde - over Psalm 43 .pdf document, door John Piper;
  Ware aanbidding - over wat aanbidding inhoudt en wat het belang ervan is;
  ‘De bleek’ - over een najaarszonnetje en een ervaring van decennia geleden;
  Het wonderlijke verhaal van Maria .pdf document - over haar belevenissen met Jezus;
  Tof ! .pdf document – een korte overdenking naar aanleiding van een klein maar veelbetekenend woordje;
  De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal .pdf document; Een zeer uitgebreide studie (ca. 90 p.) over wie God is, Zijn heerlijke Naam en de belofte die in Zijn Naam gegeven is: dat Hij met ons wil zijn.
  „IK BEN met u!” – leven vanuit de belofte van Gods heerlijke Naam .pdf document; Een sterk verkort en vereenvoudigd artikel op basis van bovengenoemde studie;
  God is één ! - een aspect van het karakter van God .pdf document; ( 2011-07-22)
  De Grote Herder – Die actief naar ons omziet .pdf document; ( 2011-11-21)
  Arm én rijk .pdf document;
  Geloof in de grote God van de Bijbel – Het beste tegengif tegen de angst die zoveel kapotmaakt .pdf document;

Verbondenheid en vreugde

  Leven als kinderen van de Koning - wat ik leerde over pastorale hulpverlening uit Romeinen 14:17;
  Levenslust en vreugde - op weg uit het dal van pijn en depressie;
  Ik zal naderen tot God, mijn hoogste vreugde - over Psalm 43 .pdf document, door John Piper;
  Communiceren vanuit verbondenheid - over hoe we kunnen en mogen leren te leven en met anderen om te gaan vanuit verbondenheid;

Ontwikkeling en verbondenheid

(zie ook onder Life Model e.d.)
  Ons hoogste levensdoel: Innige verbondenheid met God - de ultieme bron voor levensvervulling en gezond leven;
  Gezinsleven en persoonlijkheidsontwikkeling;
  Verbondenheid als rode draad door het hele leven heen;
  Een veilige thuisbasis als universele behoefte;
  (On)Verbondenheid en misbruik of verwaarlozing - over hoe we hulp kunnen bieden aan hen die geleden hebben onder misbruik of verwaarlozing door ouders en andere verzorgers;
  Hechting: sleutel tot gezond leven via emotionele veerkracht .pdf document - hoe allerlei psychopathologie herleid kan worden tot moeite met het omgaan met intense emoties wat voortkomt uit een gebrek aan vroege hechting of traumatische breuken in verbondenheid met God en anderen (zie ook de items over gevoelens onder Herstel);
  Op de vlucht voor je verleden? - over het belang van verwerking en de rol van vrede en relaties daarin;
  We geven door hoe verbonden we zijn - (On)verbondenheid als bepalende en verklarende factor in de doorgifte van geestelijke (on)gezondheid;
  Anna Terruwe over de frustratieneurose en wat er aan te doen is PDF document, p.18-31 uit: Anna A.A. Terruwe, Geef mij je hand - over bevestiging, sleutel van menselijk geluk, De Tijdstroom, Lochem NL, 1972.
  Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt, pastoraal artikel op de Hallelu-JaH website n.a.v. Exodus 34:6-7.

Immanuel levensstijl en Immanuel pastoraat

(nieuw! 2013-08-15)
Immanuel levensstijl - leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid

De meeste van deze artikelen staan nu op de website: www.Immanuel-levensstijl.nl.
(Pas zonodig uw bookmarks of favorieten aan.)

  „IK BEN met u!” – leven vanuit de belofte van Gods heerlijke Naam .pdf document;
  Ons bewust zijn van de aanwezigheid van God .pdf document – Immanuel - God is met ons, door dik en dun!
  Ons bewust zijn van de aanwezigheid van God (2) .pdf document – Hoe kunnen we ons nog meer bewust worden van het feit dat God met ons is ?
  Communiceren met God .pdf document – Door Jezus de Messias niet één- maar tweerichtingsverkeer!
  Jezus – Immanu’el – kennen als Vriend .pdf document – Wat bedoelen we met de uitdrukking: God of Jezus ‘kennen’?
  De Grote Herder – Die actief naar ons omziet .pdf document;
  Geloof in de grote God van de Bijbel – Het beste tegengif tegen de angst die zoveel kapotmaakt .pdf document;
De komende maanden zullen in deze categorie meer artikelen op www.Immanuel-levensstijl.nl verschijnen.

Herstel en persoonlijke groei

(zie ook onder Vergeving, Pastoraat, Zegenen en Life Model)
  Zwak, en dus machtig - een korte column n.a.v. 2 Kor.12:10b;
  Leven als kinderen van de Koning - wat ik leerde over pastorale hulpverlening uit Romeinen 14:17;
  Levenslust en vreugde - op weg uit het dal van pijn en depressie;
  Verandering in ons leven - door ons denken of...?; beluister ook Leven vanuit Gods genade en vreugde mp3 formaat (mp3 geluidsbestand) - een prediking over hetzelfde thema (met bijbehorende presentatie-dia’s pdf document);
  Geloof in de grote God van de Bijbel – Het beste tegengif tegen de angst die zoveel kapotmaakt .pdf document;
  Hoe weet ik of mijn geloof gebaseerd is op Angst of op Liefde? .pdf document, door Barbara Klika;
  Kernpunten uit Josef Pieper’s boek over de Hoop, door John W. Fawcett;
  Artikelen-serie: Zeven basisvaardigheden, essentieel voor een relationeel en emotioneel gezond functioneren,
I. Inleiding en vaardigheid 1: Hechting pdf document;
II. Vaardigheid 2: Kunnen ontvangen en geven met plezier pdf document;
III. Vaardigheid 3: Emotionele auto- of zelf-regulatie; goed omgaan met onze gevoelens pdf document;
(Bijlagen en uitgebreide literatuurlijst pdf document bij deze artikelen-serie);
  Communiceren vanuit verbondenheid - over hoe we kunnen en mogen leren te leven en met anderen om te gaan vanuit verbondenheid;
  Hechting: sleutel tot gezond leven via emotionele veerkracht .pdf document - hoe allerlei psychopathologie herleid kan worden tot moeite met het omgaan met intense emoties, voortkomend uit een gebrek aan vroege hechting of traumatische breuken in verbondenheid met God en anderen; zie ook de items over gevoelens;
  Hoe benoem ik mijn gevoelens? .pdf document (gevoelens ingedeeld in groepen of categorieën);
  Hoe benoem ik mijn gevoelens? - een alfabetisch geordende lijst .pdf document;
 
(nieuw! 2015-08-27)
Jezelf verzorgen - ook emotioneel – zijn emoties alleen lastige neven-effecten van ons mens-zijn of hebben ze ook verzorging en vernieuwing nodig ?
  Op de vlucht voor je verleden? - over het belang van verwerking en de rol van vrede en relaties daarin;
  De vuilnis de deur uit! - over externalisatie van geïnternaliseerde én andere rottigheid;
  Functionele en disfunctionele systemen - enkele karakteristieke verschillen;
  Enkele gedachten over het begrip ‘schaamte’;
  Waardigheid - Hoeveel verschil het maakt hoe we elkaar -en onszelf- ‘neerzetten’;
  Roeien of zeilen? PDF document door David Takle van LifeModel.org;
 
(nieuw! 2015-03-03)
Verrezen met Christus, onze wonden nog zichtbaar .pdf document; door Andrew Comiskey van Desert Stream;
 
(nieuw! 2015-03-11)
Van de hongersnood van seksverslaving naar het feest van het leven .pdf document; door Andrew Comiskey van Desert Stream;
 
(nieuw! 2015-06-16)
De vader-wond genezen – de ultieme mannen-beweging .pdf document; door Gordon Dalbey van www.abbafather.com;

Vergeving en verzoening

  Het kruis van Christus - enkele pastoraal belangrijke observaties;
  Het V woord: Vergeving en de imitaties ervan - een interview met David Augsburger door het Amerikaanse magazine STEPS PDF document;
  Vergelding en vergeving;
  Vergeven zoals Jezus het deed;
  Is vergeven een must? PDF document door Guus Molenaar van In Perspectief counseling;

Pastoraat (algemeen)

(zie ook onder Herstel, Vergeving, Zegenen en Life Model)
  Gewonde genezers - het motto van deze website;
  Pastoraat is de veelkleurigheid van God eren (nieuw! 2015-02-15)
 
(nieuw! 2015-03-05)
Een vader zijn en een vader nodig hebben .pdf document door Andrew Comiskey van Desert Stream;
  Arm én rijk .pdf document;
  Over zonde, leugens, pijn en gebondenheid - uitgangspunten en doelen van christelijke (pastorale) counseling;
  Doel en effecten van pastoraat PDF document (een kort, schematisch overzichtje);
  Jezus en de Samaritaanse vrouw – enkele pastorale observaties en enkele prikkelende vragen .pdf document;
  Ik dacht... - een gedicht PDF document;
  Empathisch luisteren naar veelzijdige verhalen;
  Communiceren vanuit verbondenheid - over hoe we kunnen en mogen leren te leven en met anderen om te gaan vanuit verbondenheid;
  (On)Verbondenheid en misbruik of verwaarlozing - over hoe we hulp kunnen bieden aan hen die geleden hebben onder misbruik of verwaarlozing door ouders en andere verzorgers;
  Anna Terruwe over de frustratieneurose en wat er aan te doen is PDF document, p.18-31 uit: Anna A.A. Terruwe, Geef mij je hand - over bevestiging, sleutel van menselijk geluk, De Tijdstroom, Lochem NL, 1972.
  Relatie als instrument van genezing PDF document, zeer uitgebreide (literatuur)studie, door S. van de Berkt, over Anna Terruwe’s concept van de bevestigende, weerhoudende liefde en de betekenis daarvan in het pastoraat;
  Innerlijke Ouder, Volwassene en Innerlijke Kind - Een beknopte analyse van de Transactionele Analyse in een Bijbels-pastorale context;
  Lastige emoties, sociaal-psychologische ‘spelletjes’ en de drama driehoek van Karpman;
  Seksverslaving en de relatie met onverbondenheid .pdf document, een korte notitie n.a.v. een seminardag van stichting De Kracht van Vrede in 2005;
  De remmen leren gebruiken .pdf document, door Babette Rothschild;
  Het huis met de luiken - een metafoor;
  De verbrande boom .pdf document - een metafoor, door Nancy Davis;
  Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt, pastoraal artikel op de Hallelu-JaH website n.a.v. Exodus 34:6-7.

Gemeente-zijn (algemeen)

  De Grote Herder – Die actief naar ons omziet .pdf document;
  Gedachten over gemeente-zijn: De gemeente - levend organisme onder Jezus Christus als Hoofd; (nieuw! 2015-02-15)
 
(nieuw! 2015-03-05)
Een vader zijn en een vader nodig hebben .pdf document door Andrew Comiskey van Desert Stream;
  Functionele en disfunctionele systemen - enkele karakteristieke verschillen;
 
(nieuw! 2015-03-03)
Verrezen met Christus, onze wonden nog zichtbaar .pdf document door Andrew Comiskey van Desert Stream;
  Het modernisme en de vrienden van Job.

Life Model (en varianten), neurologische aspecten

  Artikelen-serie: Verbondenheid en gelaagdheid in ons mentaal en sociaal-emotioneel verwerken - een variant op het Life Model van E. James(Jim) Wilder et al
  Deel I. Inleiding en model .pdf document; (aangepast: 2013-10-31)
  Deel II. Herstel vanuit pijnlijke ervaringen .pdf document; (aangepast: 2013-11-01)
  Deel III. Hechtingspijn en verslavingen .pdf document; (aangepast: 2013-10-31)
  Deel IV. Op zoek naar een consistent levensverhaal .pdf document; (aangepast: 2013-11-01)
  Spiegel, spiegel - Onze hersenen zijn voorbedraad voor empathie, door Babette Rothschild;
  Hoe weet ik of mijn geloof gebaseerd is op Angst of op Liefde? .pdf document, door Barbara Klika;
  Angst en liefde als de samenbindende factoren in gezinnen, kerken en sekten .pdf document - met een voorbeeld van toepassing van het Life Model, door E. James (Jim) Wilder;
  Vijf niveaus van synchronisatie .pdf document - over het controlecentrum in onze hersenen (Life Model), door E. James (Jim) Wilder;
  Negentien vaardigheden die geleerd moeten worden om te floreren .pdf document, door E. James (Jim) Wilder.

Zegenen

  Zegenen - een korte, inleidende Bijbelstudie over een vaak ondergewaardeerd christelijk mandaat; zegendende hogepriester
  De Aäronitische zegen (1): Gods lichtend aangezicht;
  De Aäronitische zegen (2): Gods verheven aangezicht;
  Non-verbaal zegenen - een krachtige taal!;
  Zegenend Helpen - de benadering die al veel trauma-overlevenden veel vrede en herstel heeft doen vinden;
  Zegenen: een mandaat voor iedere christen? .pdf document - een co-productie met Guus Molenaar van In Perspectief;
  Gelukkig zijn zij, die...;

Meer informatie of suggesties

Voor meer informatie, vragen of reacties kunt u contact met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl

Bedankt voor uw bezoek!

©  André H. Roosma AHR-roosje, Accede!, Zoetermeer/Soest, 2002-09-05 / 2019-04-07; alle rechten voorbehouden.