Accede!
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers verbonden met een heelmakende God
Welkom>
Actueel >
Mijn aanbod>
Over Accede!>
Artikelen>
Poëzie>
Lezingen >
Boeken>
Mijn Psycho-Pastorale
(bijgewerkt
2021-05-21)
Keuken
Cursus Zege­nend Helpen & (On)Ver­bon­den­heid
(bijgewerkt 2022-04-02)
Links>
Copyright>
(See also my international GB flag/USA flag website: www.12accede.org)
Bijbelvers van de dag (uit Het Boek):
 

Tijd met Jezus

Overdenkingen van Jos Douma over de Psalmen – sinds 8 mei elke werkdag één centraal vers uit een Psalm.

Eenvoudig leesbaar, gaat diep en geeft een mooi zicht op de ont­zag­wekkende liefde van onze hemelse Vader!

 

Quote

„Het belangrijkste inzicht dat ik heb overgehouden aan mijn bachelor-, master- en PhD- programma maat­schap­pe­lijk werk is dit: verbondenheid is de reden van ons bestaan

Brené Brown
De Kracht van Kwets­baar­heid, p.18.

 

Boek in het spotlight

Met Vreugde Man Zijn Met vreugde man zijn

van E. James Wilder

 
Boeken

Watchman Nee

Op de website van Rhema Literature Distributors is een mooie serie van 7 korte boeken van Watchman Nee gratis te bestellen of te downloaden (.pdf).

Aanbevolen!

 

Actie

Kom op voor christenen in landen waar ze het moeilijk hebben. Steun hen bijv. via Open Doors!

 

Leuk

Een Flash Mob zingt het bekende Hallelujah koor bij een terras in een overdekt winkel­centrum, ergens in de VS (video op God Tube; ook op You Tube).

En nog zo één, in Jeruzalem: Nefesh B'Nefesh Hanukkah.

Creatief gebruik van moderne social media tot eer van God!

 

Recent gepubliceerd

Hier:
(nieuw! 2022-06-19)
God is Liefde. - Ja, dat weten we. … Ja ? Echt ? .pdf document

(nieuw! 2022-07-31)
Wat is de kern van het Christen-zijn? .pdf document

Op de Immanuel levensstijl site een korte column:
Leven vanuit Gods shalom – in rust verbonden blijven in roerige tijden .pdf document;
(nieuw! 2020-03-27)

We leven momenteel in een roerige tijd. Kunnen we dan leven in shalom? Ja, vanuit God kan dat. In dit korte artikel geef ik een paar Bijbelse richtlijnen hierover door.
‘Immanuel’ als uitgangspunt voor een levensstijl en pastoraal werk .pdf document ( 2021-03-10)
Enkele uitgangspunten en achtergronden van de Immanuel benadering.
De liefde van Immanuel - op Hem afstemmen als basis voor léven, herstel en groei .pdf document ( 2021-03-10)
Geestelijk-emotionele afstemming op de God Die Liefde is en Die mét ons is, is het beste voor leven, herstel en groei. Dat geldt ook voor onze diepere lagen, waar we cognitief niet zo goed bij kunnen.

Op de Hallelu-JaH site:
Psalm 3 – veilig bij onze God en hemelse Vader JaHUaH’, 28 feb. 2022.
Psalm 2 – beter te leven in afhankelijkheid van God dan opstandig tegen Hem te zijn’, 11 feb. 2022.
Gods grote barmhartigheid: zekerheid en reden tot intense vreugde en veel lof aan God !’, 9 jan. 2022;
Opmerkelijke citaten uit de wereldgeschiedenis: Koning Nebhukhadnetssar van Babylon vraagt eerbied voor JaHUaH’, 17 sept. 2021;
Psalm 126 – Wie laat God JaHUaH terugkeren ?’, 11 aug. 2021.

En eerder al vier nieuwe delen van de serie De veelzeggende Naam van God:
(19) De rijkdom van de Titel אֵל שַׁדַּי - ’El Shaddai ?’, 27 april 2020;
(20) JaHUaH - de ware God van de Bijbel – is betrokken!’, 9 mei 2020;
(21) Waarom het christendom DE NAAM veelal negeerde’, 18 mei 2020;
(22) De rijkdom van de Titel אֵל רַחוְּם - ’El Rachum’, 12 mrt. 2021.
 

Van alles... en toch één geheel

Iemand zei pas tegen me: jij doet ook van alles... God liet me zien dat ik kon antwoorden: ja, en weet je wat zo mooi is, dat is dat het allemaal één geheel is. Elk van deze takken van ’t werk dat God me gegeven heeft, wijzen erop dat de God van de Bijbel wil dat we leven in verwondering en in vreugdevolle verbonden­heid met Hemzelf, met onszelf en met elkaar!
En in en door Jezus mogen we zomaar en met vrijmoedigheid toegaan (Engels: to accede) tot Hem, en al dat heerlijks ontvangen! Wat een wonder!
 

Lezingen in het spotlight

Titel van de toespraak mp3 formaat
(alle door André H. Roosma)
toelichting / hand-out PDF document
Tof ! - God is blij met ons, en wij mogen blij zijn met God en elkaar!
Tof !
3 x 40 jaar... – Lessen uit het leven van Mozes
3 x 40 jaar...
Léven vanuit Gods genade en vreugde
Léven
Inburgeren in het Koninkrijk van Jezus Christus
Inburgeren
Ervaringen van David - Psalm 27 - Genieten van God
Psalm 27
 

Artikelen in het spotlight

Je laten koesteren door God

– een korte column
(nieuw! 2019-10-19)

door André H. Roosma


Jezelf verzorgen - ook emotioneel

– zijn emoties alleen lastige neven-effecten van ons mens-zijn of hebben ze ook verzorging en vernieuwing nodig ?
(nieuw! 2015-08-27)

door André H. Roosma

“Doe toch niet zo emotioneel! Dat is vragen om moeilijkheden!”

Heftige emoties - zoals kwaadheid, depressie en angst - zouden mensen vaak in moei­lijk­heden brengen. Vanwege dit idee onderwijzen veel kerken en bedieningen hier in het Westen dit: emoties zijn niet te vertrouwen. In de geestelijke gezondheidszorg worden mensen vaak aangemoedigd ...


Het hart van de Vader voor de kwetsbare

– van prestatie-gebaseerde naar gezonde relaties en leven-gevende gemeenschappen –
(nieuw! 2015-07-23)

door André H. Roosma

“Mannen beschermen je niet meer!”

op New Yorkse bioskoop: Men don't protect you anymore

Ergens op het Internet kwam ik dit plaatje tegen. Het laat een slogan zien op een New Yorkse bioscoop, vroeg in de jaren ’90. Het is een tragische slogan, vind ik. Een belangrijke vraag is: Is dit echt zo? Bieden wij, mannen, helemaal geen bescherming meer?
Bescherming bieden – aan vrouwen, kinderen, de kwetsbare in het algemeen ...


De vader-wond genezen .pdf document

– de ultieme mannen-beweging –
(nieuw! 2015-06-16)

door Gordon Dalbey

Een oud maar zeer actueel artikel van Gordon Dalbey van www.abbafather.com over wat mannen nodig hebben om werkelijk man te worden. Nu voor jou vertaald.


Een vader zijn en een vader nodig hebben .pdf document

(nieuw! 2015-03-05)

door Andrew Comiskey van Desert Stream

Het jaar 1996 begon voor Desert Stream met een uitbarsting van activiteiten en een nieuw elan. God lijkt Zijn oproep aan ons te versnellen om een helend leger op te richten. Als directeur ben ik voortdurend uitgedaagd...


„IK BEN met u!” .pdf document
יהוה

– Leven vanuit de belofte van Gods heerlijke Naam –

door André H. Roosma

Het staat op de rand van onze Nederlandse 2 Euro munt: “GOD ZIJ MET ONS”. Bij bestudering van Gods heerlijke Naam in het Oude Testament kwam ik een aantal varianten van deze uitspraak ook veelvuldig tegen. God belooft regelmatig...


Verrezen met Christus, onze wonden nog zichtbaar .pdf document

(nieuw! 2015-03-03)

door Andrew Comiskey

Een vertaling van een uitdagend Engels artikel over hoe God door ons heen wil werken terwijl we ook zelf nog onderweg zijn naar meer heelheid.


Van de hongersnood van seksverslaving naar het feest van het leven .pdf document

(nieuw! 2015-03-11)

door Andrew Comiskey

Wat helpt ons in deze overgang? Lees het hier van de hand van iemand met veel ervaring...


Pastoraat is de veelkleurigheid van God eren

(nieuw! 2015-02-15)
een korte column

door André H. Roosma


Waardigheid

(bijgewerkt:
 2014-08-25)
Hoeveel verschil het maakt hoe we elkaar -en onszelf- ‘neerzetten’

door André H. Roosma

Waardigheid – een woord wat we niet dagelijks gebruiken en daardoor wellicht ook een begrip waar we niet altijd veel associaties bij hebben.   Zelf ben ik met dit begrip waardigheid – en het enorme verschil wat het kan maken in een situatie – enkele malen geconfronteerd via ...


Gelukkig zijn zij, die...

door André H. Roosma

Gelukkig zijn. Gelukkig geprezen worden. Zijn dat geen zaken waar iedereen ergens wel naar verlangt?
Maar wat is ervoor nodig? Als ik kijk naar de publieke opinie, of naar m’n eigen hart, dan zie ik wel een aantal aspecten die wij vaak in verband brengen met succes en met gelukkig zijn.
Jezus had er ook veel over te zeggen. Onder andere in een toespraak die Hij eens hield op een berg, in de eerste plaats voor Zijn discipelen. Zijn toespraak – ook wel genoemd ...


 beeld van een moeder met kind
beeld van een moeder met kind, Jits Bakker, De Bilt (detail)

Levenslust en vreugde

- op weg uit het dal van pijn en depressie

door André H. Roosma

In het pastoraat kom ik veel in contact met mensen die zich bewust zijn geworden van narigheid die er in hun leven - vaak al vroeg - geweest is en die hen veel levenslust en levensvreugde ontnomen heeft en vaak nog steeds ontneemt. ...
Als pastoraal werker kun je dan gemakkelijk in de val trappen om ...


Eenheid van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap

Leven als kinderen van de Koning

– wat ik leerde over pastorale hulpverlening uit Romeinen 14:17 –

door André H. Roosma

Leven in het Koninkrijk van God, als Zijn geliefde kinderen - wat een enorm voorrecht, en wat een groot mandaat!
Zoiets groots vraagt dat we de Bijbel erop naslaan om te zien wat God bedoelt als Hij hierover spreekt. Toen ik daarmee bezig was sprak één thema, eigenlijk één Bijbel-vers, me in het bijzonder aan. Toen ik de betekenis ervan dieper tot me liet doordringen en het vergeleek met andere delen van de Schrift, kwam daar voor mij een beter, vollediger en heilzamer beeld van ...


Geloof in de grote God van de Bijbel .pdf document

– Het beste tegengif tegen de angst die zoveel kapotmaakt –

door André H. Roosma

Onlangs ontving ik een e-mail van een christelijke organisatie. Ze vestigden er de aandacht op dat we leven in een tijd van toenemende chaos. Crisis volgt op crisis. Temidden daarvan hebben veel grote wereldleiders de oude fundamenten van de Bijbel verlaten. En ze laten zich leiden door angst en vrees. Het gevolg is daardoor vaak ...


We geven door hoe verbonden we zijn

 Schema van Verbondenheidsdynamica
– (On)verbondenheid als bepa­lende en verkla­rende factor in de doorgifte van geestelijke (on)gezondheid

door André H. Roosma

Al meer dan een eeuw zoeken weten­schap­pers en hulp­verle­ners ernaar welke factoren onze geeste­lijke gezond­heid bepalen. En hoe deze gezond­heid, of juist een gebrek eraan, van generatie op generatie wordt overge­dragen. In de laatste decen­nia zie ik daarin bepaalde contouren heel duidelijk worden...

 

Ervaring:

„Gekwetste mensen staan dus niet aan de rand van een geloofs­gemeen­schap, maar vormen de héle geloofs­gemeen­schap.”

Marnix Niemeijer
‘Een vader die gehoor zocht’, EO Visie, 2017, nr.39; p.17.

 

Agenda

Graag maken we u attent op de volgen­de activi­teiten die de komende maanden aange­boden worden:

Cursus Zegenend Helpen & (On)Verbondenheid

Leer hoe groot de rol van verbondenheid en onverbondenheid is in de geestelijke gezond­heid van ons mensen, en hoe we met God mee kunnen werken aan gezonde verbon­denheid.

Plaats: Amersfoort
Data: 3 sept., 24 sept., 15 okt., 5 nov., 26 nov., 17 dec.2022 (de laatste is reserve-datum).
Docenten/trainers: André H. Roosma & Leny ten Hove
Info en aanmelding: hier


 
Inleidende Workshop

‘Meer van Gods aanwezigheid beleven’

Plaats: uw gemeente?!
Datum: nog in overleg te bepalen
Tijd: bijv. 10:00-16:00 u.
Trainer: André H. Roosma
Nadere informatie: Immanuel levensstijl


 Training

Immanuel pastoraat

Spreker: André H. Roosma
Organisatie: Immanuel pastoraat NL
Plaats: uw Kerk of Gemeente
Datum/Data: in overleg te bepalen.
 

 

Aanbevolen:

Immanuel levensstijl - leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid

Laat je toerusten!
Leer hoe je dagelijks meer kunt be-leven van Gods rijke aan­wezigheid!

 

Recent op:

De worsteling – Jeshu‘a deelde in onze worsteling, en die van heel Isra’el
Vruchten van de goedertierenheid van God - wat Gods liefdevolle genade en geduld in ons uit wil werken (1)
‘Immanu-’El – God is met ons – en meer
De Lofzang van Mariam – Een oproep om dankbaar op te zien naar JaHUaH, de God Die barmhartig en trouw omziet naar geringe mensen
Jirme-jahu (Jeremia) 31: 22 – Een mooie profetische referentie naar Jeshu‘a en naar hoe God via Mariam’s zwangerschap iets totaal nieuws schiep
Psalm 98 – Gods Verlossing is reden voor uitbundig lofgezang!

David en het jodendom na de Babylonische ballingschap – een hele verandering in visie op God, mens en geloof!

Het oude schrift van Isra’el ontdekken - korte impressie van een ontdekkingsreis

Serie: Het schrift ging alvast vooruit – Hoe JaHUaH de weg bereidde voor het Evangelie in Griekenland en Rome, al in de tijd toen Isra’el van Hem afweek: Deel I, Deel II, Deel III

De veelzeggende Naam van God - (14) de mythe van de ontbrekende klinkers
De veelzeggende Naam van God - (13) Hoe belangrijk Jeshu‘ah namen vindt
... de genade en de waarheid door Jezus Christus ... – een studie n.a.v. Johannes 1: 1-18.

Psalm 144 – Loflied en gebed om bevrijding en voorspoed
קוֹרַח - Qorach – Ieder zijn plek in Gods gemeenschap
De lofzang-koren van David – David toont zich een waardige vertegenwoordiger van Jehudah!
Psalm 115 – de nietige afgoden vergeleken met JaHUaH, Die te prijzen is!
Psalm 92 – een loflied aan JaHUaH op de shabbatdag

Pesach (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg,
(2) God opent de weg ten leven
(3) Jeshu‘ah vervult Pesach
(4) De intocht van Jeshu‘ah in Jerushalaïm

Psalm 113 – De eerste Hallél Psalm
Psalm 116 – De vierde Hallél Psalm
Psalm 117 – Nog zo’n prachtige Hallél Psalm
Psalm 118 – Een prachtige, profetisch-Messiaanse Hallél Psalm rond Pesach

Matsot – Snelle, stevige kost voor een lange voetreis
Matsot (2) – Alles wegdoen dat ons verwijderde van God, om Zijn nieuwe Leven te ontvangen en te omarmen
De עמרghomer of ‘omer – maat van de overvloed die God geeft

Wie is Jezus / Jeshu‘a ? – over de heerlijke Naam van Gods Zoon

Psalm 26 - intimiteit met God, gekoppeld aan integriteit, en gebaseerd op Gods genade en trouw

Zegen en vloek – waar staan die voor en waar zijn ze aan verbonden?

Psalm25 - In elke ellende hoop, dank zij JaHUaH!

Psalm 1 - Liefde of haat tegenover God en Zijn Torah maakt veel verschil!

Echt léven – Draait het christenleven om kiezen tussen goed en kwaad?

De glorieuze Naam van JaHUaH in de profetie van Tsephan-Jahu - heel rijk!

Psalm 42 - De betekenis van de Feesten voor wanneer je neerslachtig bent
Psalm 43 - We hebben God nodig, Zijn licht en waarheid, en Zijn verzoening!

Serie: De veelzeggende Naam van God
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam
(7) De Lofzangen van Mariam en Channah
(8) Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan
(9) In de Bijbel krijgen belangrijke personen een naam
(10) De ellende als er niemand is die Gods heerlijke Naam aanroept
(11) Het unieke ‘ZIJN’ van God – van nature krijgen we er geen vat op!
(12) In de zesde eeuw voor Christus door de Joden nog gewoon gebruikt

Het Shema‘ – de Israëlische geloofs­belijdenis (6)

Jeshu‘a – De Bron; Voor wie dorst heeft...

De Palmboom in de Bijbel (8) – Een les uit een paar zeer jonge palm­bomen en een wetenschappelijk onderzoek

Wonen in een hut of tent – Enkele gedach­ten bij Chag ha-Sukkot – het Loof­huttenfeest

Deuteronomium 26 – Een mooi stukje interactie tussen JaHUaH en Isra’el

Vieren en Verbinden – Een centraal Bijbels thema

We willen weten – De drang om alles in onze handen te hebben, versus kinderlijk vertrouwen in een goede God

De Palmboom in de Bijbel (7) – meer over het woord tamar en een pas gezaaide palm­boom

Serie: Namen in de Bijbel (1) Inleiding, (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) (יְהוּדָה - Jehudāh), (9), (10) (De Samaritanen), (11) Waarom het rabbijnse jodendom DE NAAM niet wil noemen, (12) De Farizeeën

Psalm 81 – Een liefdeslied met Gods zeer korte samenvatting van de Torah

אָבִיר - ’Abir – de Machtige van Ja‘aqobh / Isra’el

De רוּחַ הַקֹּדֶש - de Ruach ha-Qodesh – De Heilige Geest – niemand minder dan God Zelf

Psalm 22 (II): Wie eten en worden verzadigd?

Jesha-jahu 61:1 - 62:7, met toelichting: (1), (2) en (3)

Jom Ha-Kippurim – de Grote Verzoendag – Nog zo’n heel bijzondere dag!

Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (1) – Een heel bijzondere dag! en Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (2) – Een feestelijke dag!

Pastoraat uit de Eerste Hand – hoe God omging met de problemen van ’Eli-jahu

Met enige regelmaat verschijnt een nieuwe editie van de grote onderzoeks­rapporten:
De geschre­ven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document; en:

De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document.

Oudere artikelen:

DE Masoretische Tekst bestaat niet - Enkele feiten over de grond­tekst van het Eerste Testament van de Bijbel

Het Karakter van Godחסד ואמת - chesed we ’emet - genade en waar­heid

Het huwelijksverbond in de Bijbel’ (serie):
(1) Het begin;
(2) afbeelding van de relatie tussen God en Zijn volk;
(3) Hoe God Zijn Bruid voor Zich wint;
(4) De oude Bijbelse huwelijkssluiting in twee stappen;
(5) Gods verbondssluiting met Israël;
(6) Het nieuwe verbond als hartsrelatie;
(7) Jozef en Maria;
(8) Jezus komt juist in onze nacht;
(9) Het Sinaï-Verbond als schets van het Verbond in Christus;
(10) Gods intense liefde voor Zijn Bruid, en haar reactie van ontrouw;
(11) Gods doel met de mens;
(12) – een tweetal Bijbelgedeelten in perspectief.

ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen - Aah!, of: Whow! – je verwon­de­ren en verheugen als essen­tiële vaar­dig­heid
Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH

Zakhar beShem JaHUaH – de Naam van JaHUaH gedenken/ roemen, uit Psalm 20

Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt

En er is regelmatig meer.

Reacties welkom!

Ik wil u van harte aanmoedigen om me uw commentaar, ervaringen of andere ideeën te sturen die interessant kunnen zijn voor mij en/of andere christen-hulpverleners. In overleg met u kan ik dan mogelijk besluiten deze ideeën hier te publiceren, of het materiaal dat hier al staat aan te passen overeenkomstig uw suggestie.
Meer achtergronden, inclusief iets over mijn doelen en werkwijze, vindt u op de pagina met achtergrond­informatie over Accede!.

    

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of reacties kunt u contact met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl

Bedankt voor uw belangstelling!

©  André H. Roosma AHR-roosje, Accede!, Zoetermeer/Soest, 2002-02-24 / 2022-07-31; alle rechten voorbehouden.